Rederijkerskamer

 

De meeste auteurs situeren de oorsprong van de Leuvense rederijkerskamer in de 15de eeuw. Daarvoor baseren ze zich op de toelatingen die de Leuvense stadsraad aan de kamers verleende en die in het stadsarchief terug te vinden zijn.

Die Petercelpooten

"Item zijn binnen de koers, stad van Loven van alle oude tijden geweest vijf Cameren ende vergaerderinghen van rhetorycken; als de Roose, het Kersouwken, de Pietercelpooten, de Pensee ende de Lelie."

De oudste datum die van de rederijkerskamer Die Pietercelpooten kon achterhaald worden is 1482. Die Pietercelpooten was, in haar structuur en werking, een kopie van de al bestaande kamers. De leden voerden wagen-, camere- en stellinckspelen op, onderhielden hun altaar in de Sint-Jacobskerk, vierden het naamfeest van hun patrones, namen deel aan haagspelen en landjuwelen en aan het publieke leven zoals andere genootschappen dat deden. Ze stonden daarin onder het gezag van hun deken, betaalden inkom- en uitgaansgeld, stonden in voor hun kledij, moesten hun rol spelen of een ander lid in hun plaats stellen. Die toneelspelen waren ofwel geschreven voor de rederijkerskamers in het algemeen, ofwel voor het eigen gezelschap.

Van die Camere namen De Reynaertghesellen op 15 januari 1961 de tradities weer op. 

De Reynaertghesellen

We waren op zoek gegaan naar één van de "kamers" die ooit in Leuven actief waren. We kwamen uit bij Die Pietercelpooten. En op 15 januari 1961 was dan de grote dag.
In de Sint-Jacobskerk (waar vroeger de Camere een altaar zou hebben gehad) werd een eucharistieviering opgedragen door e.h. Bert Claesen, die pas censor geworden was. De medailles van de Heilige Martha, die we als patrones hadden gekozen, werden er gewijd en zouden later aan de trouwe actieve leden worden overhandigd.

blazoenDan volgde de plechtigheid van de Confirmatie op het stadhuis. Na een toespraak van voorzitter Jan Cleeremans overhandigde de Hoofdman van de Hoofdrederijkerskamer Die Fonteine uit Gent een oorkonde en stelde Gustaaf Peremans als Prins van de Camere aan. Ook van de peters van Die Weerde Drie Santinnen krijgen we een oorkonde en uit een oude processievlag werd een nieuw vaandel gemaakt met de afbeelding van de Heilige Martha.

De volledige titel van de Camere was "Aloude Vrye camera vander rhetorycken die Pietercelpooten, anno 1482. Euverdeken werd Omer Vanlent en eredeken Jos Van Ryckel. Als leuze van de Camere werd "Boudelike ende Ghetrouwe" (durvend en trouw) gekozen. Tot mid jaren '90 werd rond de jaardag van de Heilige Martha, op 8 januari, een eucharistieviering opgedragen ter intentie van de groep. De medailles die op de dag van ons convent uitgereikt werden, werden tegen de eeuwwisseling vervangen door kleinere insignes. 

 

De leden van de Eed der Camere:

Joos Florquin, erevoorzitter (+)
Gustaaf Peremans, prins (+)
Omer Van Lent, euverdeken (+)
Jos Van Rijckel, eredeken (+)
e.h. Bert Claesen, censor (+)
Lode Vanosmael, eredeken (+)
Hein Nackaerts, prins (+)
Roger Robert, euverdeken (+)
Magda Symons, eredeken
Wim Nijs, eredeken
Jos Coeckelberghs, euverdeken
Frans Konings, eredeken (+)