Staat van beleg

Camus schreef in 1946 Staat van beleg als aanklacht tegen iedere vorm van totalitarisme, links of rechts, maar vooral met het oog gericht op het naoorlogse Franco’s regime. Na herlezing blijkt het stuk verbazend toepasbaar op onze actualiteit. Welke impact heeft een rigoureuze religie, een populistisch gedachtengoed, een epidemie, de bureaucratie, de angst… op de grote massa? En hoe gek gedraagt de liefde zich in die omstandigheden? Wordt humor in die omstandigheden wrang of verlichtend?

Technisch was zijn doel alle vormen van dramatische expressie, van het Griekse koor over stil spel, klucht, monoloog, dialoog tot collectief theater samen te voegen. Het stuk wordt aanzien als de eerste voorloper van het absurdistisch theater. Hij brengt in lichtheid door zijn personages overdreven  karikaturaal te beschrijven. Het zijn deze karikaturen die ons aangezet hebben om her en der de moraliteit te schrappen, om meer aandacht te schenken aan het lichaamsspel.

Waar Camus de Rebel en de Don Juan als absurde helden op het voorplan plaatst, krijgt in onze regie het koor een ereplaats. Getekend door het leven, draaiend met de wind,  meelevend met een liefdesspel… wie biedt hen houvast wanneer ze herleid worden tot nummers in een overgereguleerde maatschappij?

AUTEUR:

Albert Camus

REGISSEUR:

Jo Verhenneman

REGIE-ASSISTENTIE:

Sanne Op de Beeck

PRODUCTIELEIDING:

Joren Monnens & Bart Devriendt

ACTEURS & ACTRICES:

Brecht Capiau, Toon Denayer, Steven Elli, Chloé Heerman, Frans Konings, Axel Moens, Katrien Nijs, Sara Petit, Annemie Salu, Roger Van Gompel, Gerda Van Heel, Fred Van Put & Wim Vandebroek

TECHNISCHE PLOEG:

lichtontwerp: Joren Monnens
technische realisatie: Joren Monnens

decorontwerp: Jo Verhenneman
decorploeg: Jo Verhenneman, Toon Denayer & Fred Van Put

kostuums & rekwisieten: Bart Devriendt